Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Mesajı

Duygu Yılmaz

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı, bütün dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen sürdürülebilirlik alanında taahhütlerin eylemlere dökülmeye başladığı yıl oldu. Avrupa Birliği’nin (AB) Aralık 2019’da açıkladığı, iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı yeni büyüme stratejisi olan “Yeşil Mutabakat” kapsamında, somut adımları içeren birçok strateji yayınlandı, 2030 ve 2050 iklim hedefleri açıklandı. Bunlar arasında başta Çiftlikten Çatala Stratejisi olmak üzere Biyoçeşitlilik Stratejisi ile Döngüsel Ekonomi Eylem Planı; AB üye ülkeleri kadar AB ile tarım ve gıda ürünleri ticareti yapan ülkelerdeki tarımsal ve gıda sistemlerini doğrudan etkileyebilecek belgeler.

2021 yılının ise tüm dünyada çok daha kapsamlı eylemlerin açıklanacağı bir yıl olması bekleniyor. Küresel gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, çölleşme, arazinin bozulması ve iklim değişikliğinin önlenmesi ile birlikte ekosistemlerin onarımına yönelik somut adımlar tanımlanacak.

Küresel sorunlarla mücadele, sadece hükümetlerin tek başlarına altından kalkabileceği bir alan değil. Toplumların bütününü etkileyen sorunların çözümü, ancak toplumların birlikte harekete geçebilmeleri ile mümkün. Şirketlerin burada en önemli katkısının, sorunların çözümlerini, iş modellerinin ve planlarının ayrılmaz parçası haline getirmesi ve bunları kurumsal olarak sahiplenmesi olduğuna inanıyoruz.

Sütaş olarak bu sorumlulukla sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonuyla çalışırken sürdürülebilirliğin tüm boyutlarına güçlü şekilde katkıda bulunan dört temel stratejimizle faaliyetlerimize yön veriyoruz. “Sütaşkı”, “çiftlikten sofralara”, “ustalık-uzmanlık” ve “kurumsal yapı”dan oluşan bu stratejiler; “bireylerin sağlığı ve mutluluğu”, “toplumun gelişimi ve refahı” ve “çevrenin sürdürülebilirliği” alanlarında önemli sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.  

Bu yıl; Yeşil Mutabakat, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, GRI, SASB gibi uluslararası çerçeve ve standartları gözeterek sürdürülebilirlik stratejimizi gözden geçirdik, geleceğe yönelik risk ve trendleri analiz ettik. Güncellenen stratejimize uyumlu olarak 2025 yılı hedeflerimizi de belirledik. 2020 yılı için öngördüğümüz bazı hedefleri muhafaza ederken bazı alanlardaki hedeflerimizi daha ileriye taşıdık. Örneğin elektrik ihtiyacımızın tamamını kendi organik atıklarımızdan elde edeceğimiz yenilenebilir enerji ile karşılama hedefimizi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak güneş enerjisi üretimi ile güçlendirmeyi öngördük.   Su ve enerji verimliliğine ilişkin hedeflerimizi, üretim faaliyetlerimizin yanı sıra satış ve idari binalarımızı da içerecek biçimde yeniledik. Geleceğin gıda sistemleri, toprağın sağlıklı olmasını ve organik madde içeriği açısından zenginleştirilmesini gerekli kılıyor. Bu doğrultuda çevre başlığı altındaki tüm hedeflerimizi onarıcı tarım uygulamalarını destekleyecek şekilde güncelledik.

Özel sektör; yaptığı yatırım, etki alanı ve yarattığı istihdamla sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasında da önemli etkiye sahip. Biz de çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, tüketicilerimiz ve içinde yaşadığımız topluma katkıda bulunmaya yönelik hedeflerimizi daha da güçlendirdik.

2020 yılı, bir yandan çalışanlarımızın sağlığını koruyup tüketicilerin sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya erişmesini sağlarken diğer yandan sürdürülebilirlik hedeflerimize odaklanmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Çiftlikten Sofralara entegre iş modelimizle atıklarımızdan ürettiğimiz yenilenebilir enerjinin ihtiyacımızı karşılama oranını yüzde 31’den yüzde 69’a çıkardık. 50.000 dekar alanda toprağın organik yapısını iyileştirdik. Tüm tesislerimizin Sıfır Atık Temel Belgesini almasını sağladık. Parçası olduğumuz İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında kullandığımız plastik ambalajı 344 ton kadar azalttık. Tüm bu gelişmelerde, Yönetim Kurulu düzeyinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Komitemiz ve hedeflerimize yönelik çalışmaları günlük operasyonlarının parçası haline getiren çalışma gruplarımız ve çalışanlarımızın payı yüksek.

Bireylerin sağlığı ve mutluluğu, toplumun gelişimi ve refahı ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma sorumluluğu ile çalışıyor, Çiftlikten Sofralara tüm değer zincirini kapsayan ve sürdürülebilirliği esas alan iş modelimizle #SÜRSÜNHEPSÜTAŞKI diyoruz.

2020 yılı raporumuzda, herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve  50. yılımızı kutlayacağımız 2025 yılında birey, toplum ve çevre odak alanlarında, paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmak için ortaya koyduğumuz hedeflerimizi bulacaksınız.

Sürdürülebilirlik tutkumuzu paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sizleri yaptığımız çalışmaları incelemeye, görüş ve önerilerinizle bu sürdürülebilirlik yolculuğunda bizlere eşlik etmeye davet ediyoruz.

Duygu Yılmaz

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı


Sürdürülebilirlik Raporu

2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE