Sürdürebilirlik Faaliyetlerimiz

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu

Türkiye’de her 10 hanenin 8’inde Sütaş ürünü tüketiliyor. Bu sorumlulukla; en kaliteli sütlerden, yüksek hijyenik standartta, en ileri üretim teknolojisini kullanarak doğal ve lezzetli süt ürünleri üretmeyi, tüketici ve müşterilerimize kaliteli ve güvenilir gıda sunmayı hedefliyoruz.

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu

Gıda Güvenilirliği

Türkiye’de her 10 hanenin 8’inde Sütaş ürünü tüketiliyor. Hedef ve sorumluluğumuz; en iyi sütü tedarik edip en yüksek hijyenik standartta, en ileri üretim teknolojisini kullanarak doğal ve lezzetli süt ürünleri üretmek, tüketici ve müşterilerimize kaliteli ve “güvenilir gıda” sunmaktır.

Ürünlerimizin doğallığını ve lezzetini korurken güvenilirliğini de güvence altına almak için ineklerimizin beslendiği yemlerden, sofralara kadar uzanan tüm süreci “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle izliyor, değerlendiriyor ve ilave sertifikasyonlarla mevzuatın ötesine geçen uygulamalarımızla kontrol ediyoruz.

Tüketici Sağlığı ve Mutluluğu

Süt, insan vücudunun gelişmesi ve sağlıklı kalması için şart olan bir dizi besin öğesini doğal olarak içerir. Bu değerli besin kaynağını, doğallığından ve hijyeninden ödün vermeden ambalajlı süt ürünlerine dönüştürüp sütün doğasında olan iyilik ve bereketi daha fazla yaymak için çalışırız.

Tüketicilerin sağlıklı tercihler yapmalarına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yaparız. Mevzuatta belirlenen, sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği açısından önem arz eden gıdanın niteliğine ve üretimine ilişkin bilgileri, etiketlerimizde tüketicilerimiz ile paylaşırız.

Ambalajlarımızın üzerinde sadece mevzuatın öngördüğü zorunlu etiket bilgilerini değil, aynı zamanda besin öğelerini de beyan ederek tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ürün hakkında daha fazla ve daha açık bilgilendirilmesini sağlarız.

Süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından doğal olarak zengin kaynak niteliğinde bir besin grubudur. Bu nedenle 100 g, 100 ml, bir porsiyon veya bir paketin tüketilmesi sonucu, günlük kalsiyum ihtiyacının ne kadarının karşılanacağına ilişkin bilgilere ürünlerimizin ambalajlarında yer veriyoruz.

Sütaş’ta, diğer markalardan farklı olarak ambalaj üzerinde üretim tarihi bilgisine de yer veriyoruz. Böylece müşterilerimizin raf ömrü kısa ürünlerin tazeliği ve dayanıklılığı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz.

Ürünlerin Yeniden Formülasyonu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obezite, kalp ve damar hastalıkları gibi beslenme alışkanlarının yol açtığı bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için daha az şeker, tuz ve yağ alınmasını öneriyor.

Sağlık ve iyilik için yaşam biçimlerini değiştirmek isteyen tüketicileri desteklemek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı ürünlerimizin tuz, şeker ve yağ oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. Bunu ürünlerimizin tadı, yapısı ve kalitesinde değişiklik olmadan yapmak için kapsamlı AR-GE çalışmalarını yürütüyoruz.

Tüketici Hattı

En önemli denetçilerimiz, günde 6.5 milyon ürünümüzün buluştuğu tüketicilerimizdir. Tüketici ve müşteri geri bildirimlerinin yönetiminden Sütaş Danışma Hattı sorumludur. Danışma Hattı, aldığı tüm geri bildirimleri “paydaş memnuniyeti” yaratacak şekilde etkin olarak ve en geç 24 saat içinde değerlendirir, cevaplar ve geri bildirimlerden kaynaklanan iyileştirmeleri yönetir; gerçekleştirilen sistematik faaliyetlerin dokümantasyonunu sağlar.

Geri bildirimleri e-posta, 444 4 SÜT (788) hattı, santral telefonları, Sütaş web sitesi (Web sitemizde bulunan öneriler/uyarılar bölümü), faks, posta ve/veya internet siteleri ve sosyal medya hesapları (www.sikayetvar.com, facebook, twitter, instagram vb.) yoluyla alıyoruz.

İstihdam ve Gelişim

Sütaşlı olmak, “iyi insan, iyi vatandaş, iyi sütçü olmak” demektir. Bu felsefeden hareketle insan kaynakları vizyonumuz; Sütaş’ın değerlerine sahip çıkan, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu benimsemiş, işinde uzmanlaşmış ve ustalaşmış iyi sütçülerden oluşan bir aile kurarak Sütaş’ı, misyonuna saygı duyulan, güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

İnsan kaynakları faaliyetlerimizi Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni ve etik değerleri gözeterek yürütüyoruz.

Çalışanlarımıza adil, şeffaf, güvenli, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunuyoruz. İş gücü uygulamalarını sürdürülebilirlik performansımızın temel bir unsuru olarak görüyor, sürekli gelişim odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Sütaşlılar da dahil iş ortaklarımızı faaliyet gösterdiğimiz bölgelerden seçmeye ve dolayısıyla bu bölgelerde istihdama katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Bizimle aynı misyonu paylaşan 7.500 kişiye istihdam sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerimizde, insanı en değerli varlığımız olarak kabul eder; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarımızı oluşabilecek her türlü kaza ve meslek hastalığından korumayı öncelikli iş hedefimiz olarak benimseriz.

Tesislerimizde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygularız.

Sütaş bünyesinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde hedefimiz sıfır iş kazasıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm iş sahalarımızda İSG kapsamında risk analizleri yaparak risklerimizi tespit eder, bu riskleri ortadan kaldıracak aksiyonları alırız.


Sürdürülebilirlik Raporu

2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE