Çiftlikten Sofralara

Entegre İş Modelimiz

Süt değer zincirinin entegrasyonuna odaklanarak “Çiftlikten Sofralara” adını verdiğimiz iş modelimiz ile faaliyet gösteriyoruz.

Entegre İş Modelimiz

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle işimizin tüm aşamalarını izliyor, denetliyoruz.

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle ineklerimizin beslendiği yemlerden, yaşadıkları çiftliklere; verdikleri sütlerden sofralarınıza gelen ürünlerimize kadar işimizin tüm aşamalarını izliyor, denetliyoruz. Bu sayede ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyoruz.

Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan iş modelimiz; çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturuyor.

Bu model ile gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyoruz.

Çiftliktan Sofralara İş Modelimiz

Sınıf

Süt hayvancılığının bilinçli ve verimli yapılabilmesi için üreticilere, öğrencilere ve girişimcilere eğitim veriyoruz.

Tarla

İneklerimizin iyi beslenebilmesi için doğal ve sağlıklı yem bitkileri yetiştiriyoruz.

Yem

Yem fabrikalarımızda ineklerimizin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve protein değerleri yüksek karma yemleri üretiyoruz.

Çiftlik

İneklerimiz, uluslararası hayvan refahı kurallarına uygun tasarlanmış, hastalıklardan ari çiftliklerde yaşıyorlar.

Ayran

Sütün doğallığını ve özündeki değerleri koruyarak yüzlerce çeşit süt ve süt ürünü üretiyoruz.

Araç

Dört entegre tesisimizde üretilen ürünlerimizi 1.800 soğutuculu araçtan oluşan filomuz ile 190.000 satış noktasına dağıtıyoruz.

Ürün Kolisi

Ayrıca “doğal lezzetlerimizi”, Sütaş Market ile çiftliklerimizden sofralarınıza doğrudan ulaştırıyoruz.

Biyogaz Tesisi

Biyogaz tesisimizde çiftliklerimizin gübreleri ve tesislerimizin organik atıklarından enerji (elektrik, sıcak su ve buhar) elde ediyor, çıktılarını da organik ve organomineral gübre olarak değerlendiriyoruz.