Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2020 sürdürülebilirlik hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. İleriye dönük yeni projeleri ve çalışmaları da dikkate alarak birçok hedefimizi yükselttik.

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu
Tüketici Sağlığı ve Mutluluğu Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine daha fazla katkıda bulunacak yeni ürünler geliştireceğiz. Geliştirilen ürün sayısı 3 3 3
Ürünlerimizin besin değeri ve güvenilirliğine ilişkin daha fazla bilgi ve tüketicilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik daha fazla içerik paylaşacağız. Ambalajının üzerinde bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik iletişim içeriği bulunan ürün oranı Yeni Hedef % 17 % 50
Gıda Güvenilirliği Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Global Food Safety Initiative sertifikalı tedarikçilerden tedarik edilen ürünleri artıracağız. Gıda ile temas eden ürün tedariğinde, GFSI sertifikalı tedarikçilerin oranı Yeni Hedef % 30 % 75
İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Sıfır iş kazası hedefiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerimizi daha da geliştireceğiz. Kayıp zamanlı iş kazası frekansı 0,00 10,14 <5
İstihdam ve Gelişim Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Tüm çalışanlarımıza sürdürülebilirlik eğitimi vererek, çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda katılım ve katkılarını artıracağız. Sürdürülebilirlik kapsamında öneri veren çalışan oranı Yeni Hedef % 28 % 50
Toplumun Gelişimi ve Refahı
Sosyo-Ekonomik Katkılarımız Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Bulunduğumuz bölgelerde, üreticilerin verimliliklerinin, gelirlerinin ve refahlarının artmasına katkıda bulunacağız. Sütaş ile işbirliği yapan üreticilerin süt verimliliğinin artması Revize Hedef % 3 % 8
Gıda Güvenirliliği Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Süt üreticilerinin mesleki bilgilerini ve sürdürülebilirlik bilinçlerini geliştirmek üzere eğitim verdiğimiz üretici sayısını artıracağız. Eğitim verdiğimiz süt üreticisi sayısı 22.000 19.251 23.000
Çevrenin Sürdürebilirliği
İklim Değişikliği Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Elektrik ihtiyacımızın %100’ünü çiftliklerimizin gübreleri ve fabrikalarımızın organik atıklarından üreteceğiz. Sütaş Grup elektrik ihtiyacının karşılanma oranı %100 %69 %100
Çiftliklerimiz ve üretim tesislerimizin çatılarına koyacağımız güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimimizi 10 MW artıracağız. Güneş enerjisi üretim kapasitesi Yeni Hedef 0 10 MW
Toprak, Su, Enerji Verimliliği Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Enerji tesislerimizin çıktılarından üretilen organik ve organomineral gübre ile yem bitkilerimizin üretildiği toprakların organik yapısını geliştireceğiz. Tarlalarımıza kazandırdığımız organik madde miktarı Revize Hedef 30.000 ton/yıl 50.000 ton/yıl
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari birimlerimizde su kullanım verimliliğini her yıl %3 artıracağız. Su kullanım verimliliğindeki değişim (%) Revize Hedef Üretim tesislerimiz: %5 %15
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari birimlerimizde enerji verimliliğimizi her yıl %3 artıracağız. Enerji verimliliğindeki değişim (%) Revize Hedef Üretim tesislerimiz: %3 %15
Atık Yönetimi Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Ambalaj tasarımlarımızı geliştirerek ambalajlarımızda kullanılan plastik miktarını azaltacağız. Azaltılan plastik miktarı, ton Revize Hedef 344 450
Sürdürebilir Süt Hayvancılığı Performans Kriteri Hedef (2020) Gerçekleşen (2020) Hedef (2025)
Nesil ıslahı çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ülkemizin koşullarına uyumlu ve dayanıklı, süt ve et verimi daha yüksek nesiller yetiştireceğiz. Çalışmalarımızın tamamlanma oranı Yeni Hedef %0 %100
AB Hayvan Refahı ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla hayvanlarımızın sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştireceğiz. Tüm Sütaş çiftliklerinin Hastalıktan Ari ve AB Onaylı İşletme Belgesine sahip olması, AB’deki gelişmelerin takip edilerek güncellenecek mevzuata uyumun sağlanması Yeni Hedef Belgeler 12.08.2020’de yenilenmiştir.* Belgeler 12.08.2020’de yenilenmiştir.*

Sürdürülebilirlik Raporu

2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE