Çiftlikten Sofralara

Süt Ürünleri Ar-Ge Çalışmaları

Sütçülüğün ustası , işimizin uzmanıyız.

Bize özgü teknolojiler ve Ar-Ge çalışmalarımız ile Anadolu’nun sütçülük birikimini, uluslararası seviyedeki uzmanlığımızla buluşturuyoruz. Tesislerimizi kendimiz projelendiriyor, kullandığımız yazılım, makine ve ekipmanların birçoğunun ülkemizde tasarlanıp üretilmesine öncülük ediyoruz.

Ar-Ge

Sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezini 2016 yılında Karacabey tesislerimizde kurduk. Bir uluslar arası, 10 yurt içi patent ve 30 faydalı model belgesine sahip Ar-Ge merkezimizde 37 araştırmacı görev alıyor.

Ar-Ge

Ar-Ge ve üretim mühendislerimizin birliktre yürüttüğü ürün geliştirme çalışmaları ile yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, mevcut üretim tekniklerinin iyileştirilmesi, işletmelerde verimliliğin artırılması sağlanmakta; Endüstri 4.0’a, üretim hattında robot tasarımı, otomasyon sistemleri gibi dijital dönüşüm uygulamalarına yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri gerçekleştirilmektedir.